Κωνσταντίνος Δούρος
Παιδοπνευμονολόγος – Παιδοαλλεργιολόγος
Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Πνευμονολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ο Κωνσταντίνος Δούρος εισήχθη το 1982 στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών από την οποία και αποφοίτησε το 1988. Ειδικεύθηκε στην Παιδιατρική και εργάσθηκε σε κεντρικά νοσοκομεία των Αθηνών. Τα τελευταία 25 έτη είναι ενταγμένος στην Γ΄ Παιδιατρική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αττικό Νοσοκομείο.

Το 2011 μετέβη με άδεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία όπου προσέφερε για ένα έτος τις υπηρεσίες του ως Paediatric Respiratory Consultant στο Sheffield Children’s Hospital.

Το 2018 εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής και το 2022 εκλέχθηκε ομόφωνα Τακτικός Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Πνευμονολογίας. Την τελευταία εικοσαετία το κλινικό και ερευνητικό του έργο είναι εστιασμένο στα αναπνευστικά και αλλεργιολογικά νοσήματα των παιδιών.

Είναι υπεύθυνος της Παιδοπνευμονολογικής και Παιδοαλλεργιολογικής Μονάδας και του Κέντρου Πρωτοπαθούς Δυσκινησίας Κροσσών που λειτουργούν στα πλαίσια της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής, στο Αττικό Νοσοκομείο.

Είναι υπεύθυνος του μαθήματος «Παιδιατρική Πνευμονολογία» που διδάσκεται στους εκτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του μοναδικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ελλάδα που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στην Παιδιατρική Πνευμονολογία.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 120 μελέτες στον διεθνή επιστημονικό τύπο (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=douros+k&sort=pubdate&size=200).

 

 

Σημαντικότεροι μεταπτυχιακοί τίτλοι 

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (MSc) στη Δημόσια Υγεία από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (MSc) στη Βιοστατιστική από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και τα Τμήματα Μαθηματικών των Πανεπιστημίων Αθηνών και Ιωαννίνων.
 • Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Παιδοαλλεργιολόγου (Accreditation in Paediatric Allergology) από την European Academy of Pediatric Allergy and Clinical Immunology (EAACI)
 • Certificate of Excellence in Allergology and Clinical Immunology από την European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)
 • European Diploma in Pediatric Respiratory Medicine από την European Respiratory Society (ERS)

 

Συμμετοχή σε ευρωπαΐκές και διεθνείς ερευνητικές επιτροπές και προγράμματα

 • Πρόγραμμα BESTCILIA (2012 - 2016). Χρηματοδοτήθηκε από το European Union Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) της Ευρωπαικής Ένωσης (https://cordis.europa.eu/project/id/305404, http://bestcilia.eu/consortium/) και εστιαζόταν στη μελέτη της Πρωτοπαθούς Δυσκινησίας Κροσσών.
 • Επιτροπή (task force) της European Respiratory Society για τη μελέτη της τραχειομαλάκυνσης και βρογχομαλάκυνσης στα παιδιά (https://erj.ersjournals.com/content/54/3/1900382.long).
 • Διακρατικό πρόγραμμα "Lifelong changes in microbiota-human host interactions and definition of a persisting core of mutualistic symbiots" που έχει σκοπό τη διερεύνηση των αλλαγών του μικροβιώματος του εντέρου με την πάροδο της ηλικίας και χρηματοδοτείται από το Ισπανικό κράτος (project PID2019-105969GB-I00).
 • Ευρωπαΐκό ερευνητικό πρόγραμμα Smart Technologies for Personalised Nutrition and Consumer Engagement (STANCE4HEALTH, ) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση (European Union’s Horizon 2020, topic DT-SFS-14-2018) και έχει σκοπό τη μελέτη της επίδρασης της τροφής στο εντερικό μικροβίωμα και τις επιπτώσεις του στην υγεία του οργανισμού (https://www.stance4health.com).
 • Εθνικός Κύριος Ερευνητής στο διεθνές ερευνητικό δίκτυο Global Asthma Network (GAN, http://globalasthmanetwork.org). Το δίκτυο GAN αποτελείται από 384 συνεργαζόμενα κέντρα σε 137 χώρες και αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή επιστημονική ομάδα για τη μελέτη του άσθματος.
 • Country Leader στο διεθνές ερευνητικό δίκτυο Children's Bronchiectasis Education Advocacy and Research Network (Child BEAR net, https://www.improvebe.org) που έχει συσταθεί από την European Respiratory Society για τη μελέτη των βρογχεκτασιών στα παιδιά.